7 Haziran 2013 Cuma

Flash ActionScript 3.0 Dizi Uygulamaları ( Array Examples)

/*
destekleriniz için
http://flashandactionscript3.blogspot.com/ sitesini ziyeret ediniz.
*/

var suruklenen:Array=new Array("kare","daire","ucgen","altigen");
var yerler:Array=new Array("kareyer","daireyer","ucgenyer","altigenyer");
var eskiX:Array=new Array();      var eskiY:Array=new Array();
for (var i:int=0; i<suruklenen.length; i++) {
root[suruklenen[i]].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,surukle);
root[suruklenen[i]].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,birak);
eskiX[i]=root[suruklenen[i]].x;
eskiY[i]=root[suruklenen[i]].y;       }
function surukle(e:MouseEvent) {
e.target.startDrag();}
function birak(e:MouseEvent) {
e.target.stopDrag();
for (var j:int=0; j<suruklenen.length; j++) {
if (root[suruklenen[j]].hitTestObject(root[yerler[j]])) {
root[suruklenen[j]].x=root[yerler[j]].x;
root[suruklenen[j]].y=root[yerler[j]].y;
} else {
root[suruklenen[j]].x=eskiX[j];
root[suruklenen[j]].y=eskiY[j];
}
}
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder